5 juli 2015

Meer Nederlandse gebruikers op Pinterest

Door Caroline van Zomeren-Boerkamp

Meer Nederlandse gebruikers op Pinterest

Het gebruik van Pinterest in Nederland is behoorlijk aan het veranderen. Zo zijn er inmiddels 1.6 miljoen gebruikers en is het dagelijkse aantal gebruikers in Nederland het laatste jaar meer dan verdubbeld. Hoe krijg je nu meer Nederlandse gebruikers op je Pinterest pagina?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Maak deze berekening af: *
Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.